ผลการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
59.jpg1.24 MB
60.gif138.5 KB
61.jpg235.67 KB
62.png264.44 KB