ผลการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

 

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
   

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
59.jpg1.24 MB
60.gif138.5 KB
61.jpg234.83 KB