ผลการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

 

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
   

 

 

ไฟล์แนบขนาด
59.jpg1.24 MB
60.1.jpg863.36 KB
61.jpg175.88 KB