สิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

 

สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี


 มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาราม ซาอุดิอารเบีย


 คูเวต บาร์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์

 อิสราเอล เยอรมณี    
   
       
       

 

 

แบบคำร้อง    

ที่ตั้งสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ

การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน

 

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 

***************************

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  52000  โทรศัพท์ : 054-265058  โทรสาร : 054-265059

 

 

  

 

ไฟล์แนบขนาด
2.pdf1.08 MB
3.pdf117.52 KB
4.pdf142.74 KB
5.pdf6.32 MB
6.pdf153.24 KB
7.pdf183.28 KB
8.pdf124.8 KB
9.pdf219.46 KB
10.pdf220.19 KB
11.pdf267.26 KB
12.pdf155.42 KB
13.pdf90.61 KB
14.pdf137.73 KB
15.pdf82.37 KB
105_2.pdf261.4 KB
22.pdf589.41 KB
105_13.pdf75.4 KB
44.pdf300.91 KB